ISSN nr. 1454-6025- Apare trimestrial. Materialele din cuprinsul revistei sunt revizuite de membrii colegiului de redactie.

Colegiul de redactie

Redactor-şef: CRISTIAN-DRAGOŞ ŞTEFĂNESCU M.D., Ph.D.

Silvio Finkelstein – Fost şef al AVMED, ICAO, ex-Preşedinte şi Membru Emerit al Academiei Internaţionale de Medicină Aerospaţială

Acad. prof. univ. dr. VICTOR VOICU

Prof. univ. dr. SILVIU DIACONESCU – Membru al Academiei de Ştiinţe Medicale din România

Prof. univ. dr. TUDOREL CIUREA – Membru al Academiei de Ştiinţe Medicale din România

Prof. univ. dr. MIHAI ANIŢEI

Prof. univ. dr. MARIAN MACRI – Membru al Academiei Internaţionale de Medicină Aerospaţială

Redactori:

Prof. univ. dr. SORIN ARAMĂ

Dr. MIRELA ANGHEL

Dr. ILIE CAPANU

Conf.dr. ADRIANA HRISTEA

Conf.dr. RĂZVAN HAINĂROSIE

Psih. DOINA TRANDAFIR

Secretar de redactie:
Dr. SĂNDULESCU MIHAI

Tehnoredactor:
IRINA RĂDUCAN

Foto