ISSN nr. 1454-6025- Apare trimestrial. Materialele din cuprinsul revistei sunt revizuite de membrii colegiului de redactie.

Procesul de recenzare

Secretarul de redactie se ocupa cu primirea si validarea preliminara a articolelor.

Dupa indepartarea autorului, articolele sunt distribuite aleator membrilor redactiei (nu la profesori universitari si academicieni).

Eventualele erori conceptuale sunt discutate in sedinta colegiului de redactie (la care nu participa profesorii universitari si acadmicienii). Articolele neconforme sunt trimise autorilor de catre secretarul de redactie pentru completari, cu un termen de 3 zile.

Daca dupa trei zile articolul corectat nu este primit, se exclude si se completeaza cu unul din lista de asteptare daca e cazul. In final colegiul de redactie (cu componenta de mai sus) decide articolele publicabile si cele care eventual vor trece pe lista de asteptare. Intreg procesul de selectare a articolelor nu poate depasi 7-10 zile.

Propunerea de bun de tipar se trimite la cel putin doi din membrii profesor si academicieni pentru evaluarea finala, in functie de domeniul de interes. Dupa primirea acceptului revista se trimite spre tipografie.

Foto